Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Kroonpad
  Citroenvlinder 51
  7323 RC Apeldoorn
  T 055 – 534 51 00
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

ouders

 • Ouders en school informeren elkaar op verschillende manieren over de kleine en grotere dagelijkse gebeurtenissen op school.

Kindrapport

Het ‘boekwerk’ wordt in januari en juni meegegeven aan leerlingen en is speciaal geschreven voor het kind. In dit boekwerk wordt met name beschreven hoe het kind werkt. In ons ORAP staan de doelen voor de individuele leerling. 

Gezin in zicht/dagbrief/weekbrief

De Gezin in zicht-map is bedoeld voor praktische zaken en voor leerlingen die het moeilijk vinden gebeurtenissen op school of thuis te vertellen. Voor de jongste leerlingen wordt hierin de dagbrief meegegeven waarin beschreven staat wat de groep die dag heeft gedaan.
In de oudere groepen gebruiken we de map alleen als de leerling hier behoefte aan heeft, anders gebruiken we de agenda. Wat op school of thuis gebeurt zal dan door de leerling zelf verteld worden.

ouders

:

Help (nieuw venster)