Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Kroonpad
  Citroenvlinder 51
  7323 RC Apeldoorn
  T 055 – 534 51 00
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

contact met de leraar

 • Gedurende het schooljaar kennen we de volgende contactmomenten met ouders.

Algemene ouderavond

Op deze avond aan het begin van het schooljaar krijgt u in de groep van uw kind algemene informatie over het reilen en zeilen binnen de groep. U maakt kennis met de (nieuwe) klassenleiding en met de andere ouders. Ook verzorgt de ouderraad een gedeelte van de avond.

Ouderspreekuur ORAP

Dit is de voorbespreking van het ORAP-formulier met de klassenleiding. Hier kunt u met betrekking tot uw kind uw schoolinhoudelijke vragen stellen.

ORAP-bespreking

Onderwijs Revalidatie Activiteiten Plan. Tijdens deze bijeenkomst vindt de afstemming plaats tussen ouders, therapeuten en school en wordt afgesproken wat de doelen zijn voor het komende jaar voor uw kind.

Ouderspreekuur ORAP-evaluatie/voortgangsavond

Deze bespreking met de klassenleiding vindt een halfjaar na de ORAP-bespreking plaats. Tijdens deze bespreking wordt gekeken in hoeverre de gestelde doelen ‘op schema’ liggen. Klopt het nog, moeten ze aangepast worden of zijn de doelen al behaald?
 
Ouders die het ORAP nog niet hoeven te evalueren, kunnen op deze avond toch komen om de voortgang van hun kind te bespreken.
Op deze avond kunt u ook aangeven of u met therapeuten wilt praten. Voor deze avond moet u zich opgeven.

Inloopavond

Op deze avond kunt u (eventueel samen met uw kind) in de klas van uw kind binnen lopen om in methodes en schriften te kijken. Uw kind kan u vertellen wat hij doet en de klassenleiding geeft aanvullende uitleg. Deze avond heeft een informeel karakter.

Schooljaarafsluiting

Op de laatste ochtend van het schooljaar bent u het laatste uur welkom in de groep van uw kind om de juf/meester een fijne vakantie te wensen.
U bent bovendien van harte welkom bij de jaarlijkse kijkavond, de kerstafsluiting, de musical en de sportdag.

ouders

:

Help (nieuw venster)