Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Kroonpad
  Citroenvlinder 51
  7323 RC Apeldoorn
  T 055 – 534 51 00
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

computeradviesteam

 • Het Computeradviesteam van De Onderwijsspecialisten geeft advies over het werken met ICT-middelen door de leerling.

Het team heeft ook een depot met hulpmiddelen (hard- en software) dat in bruikleen wordt gegeven.

Het Computeradviesteam wordt ingeschakeld als de klassenleiding, de ICT-coördinator, de therapeut, de ambulant begeleider of een ouder constateert dat de leerling aanloopt tegen een beperking in het gebruik van de computer.

Samenstelling

Het team bestaat uit:
 • twee ergotherapeuten: deze geven advies ten aanzien van het computergebruik na een assessment van de leerling;
 • een leraar/ICT-coördinator: deze ondersteunt de werkzaamheden met adviezen voor het gebruik van de juiste software én algehele projectleiding;
 • een medewerker van de dienst automatisering: deze voert administratieve en technische werkzaamheden uit.

de onderwijsspecialisten

:

Help (nieuw venster)