Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Kroonpad
  Citroenvlinder 51
  7323 RC Apeldoorn
  T 055 – 534 51 00
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

lestijden

 • Leerlingen onder de 8 jaar krijgen 880 onderwijsuren. De oudere leerlingen krijgen minimaal 1000 onderwijsuren.

Schooltijden

Maandag              08.30 uur - 14.45 uur
Dinsdag               08.30 uur - 14.45 uur
Woensdag            08.30 uur - 12.15 uur
Donderdag           08.30 uur - 14.45 uur
Vrijdag                 08.30 uur - 14.45 uur

De leerlingen tot en met 8 jaar zijn op vrijdag om 12.15 uur vrij.

Pauzes

Alle leerlingen hebben ‘s morgens een kwartier pauze:
 • jongere leerlingen van 9.45 - 10.00 uur
 • oudere leerlingen van 10.00 - 10.15 uur
Overblijven
De leerlingen blijven tussen de middag over op school. Er is altijd een leraar of assistent in de groep aanwezig. We besteden tussen 11.30 - 12.30 uur een halfuur aan eten en bij goed weer spelen we een halfuur buiten. Leerlingen nemen brood, fruit en drinken van huis mee. Om het overblijven zo vlot mogelijk te laten verlopen, stellen we het op prijs als het brood en fruit zo meegegeven wordt dat de leerling dit zelf (of met hulp) kan eten. Drinkbekers graag goed afsluiten om lekken te voorkomen.

Vrijstellingen

In sommige gevallen kunnen kinderen niet het volledige aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische redenen. U wordt verzocht deze situatie bij de start van het schooljaar, of op het moment waarop uw kind naar school gaat, te bespreken met de teamleider of schoolleiding. Na overleg wordt dan bepaald of een vrijstelling kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen.
Vrijstelling kan in sommige gevallen worden verleend door het bevoegd gezag van de school of moet worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over vrijstelling kunt u terecht bij de schoolleiding.

Effectieve leertijd

Omdat onze leerlingen onder schooltijd therapie en (para)medische controles krijgen, is lesuitval onvermijdelijk. In overleg met Klimmendaal, centrum voor revalidatie, plannen we de therapietijden zo gunstig mogelijk, zodat de effectieve leertijd hoog blijft. Jonge kinderen krijgen ook therapie in de klas. Daarnaast proberen wij bepaalde therapieën te koppelen aan het onderwijsaanbod. 

Praktisch

:

Help (nieuw venster)