Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Kroonpad
  Citroenvlinder 51
  7323 RC Apeldoorn
  T 055 – 534 51 00
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

allerlei

Hoofdluis
Al onze leerlingen worden na elke vakantie door ons kriebelteam gecontroleerd op hoofdluis. Als hoofdluis geconstateerd wordt, neemt de leraar direct contact op met de desbetreffende ouder met de vraag hun kind hiervoor te behandelen.
Ook andere ouders van de groep worden geïnformeerd dat hoofdluis heerst, opdat zij hun kind in de gaten kunnen houden. Als een kind hoofdluis heeft, mag het niet zwemmen.
Incontinentiemateriaal 
Als leerlingen incontinent zijn, moet vanuit huis voldoende incontinentiemateriaal mee naar school worden genomen. Dit geldt tevens voor andere specifieke verzorgingsmaterialen. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met de klassenassistent.
 
Naschoolse opvang
Op onze school wordt de mogelijkheid van verlengde dagopvang geboden door De Passerel. Voor deze opvang heeft u een indicatie nodig. Voor meer informatie kunt u terecht bij De Passerel. In het Kristal is tevens Kinderopvang OOK gevestigd, zij werken zonder indicatie. www.kinderopvangook.nl
 
Weeralarm 
Wanneer er door het KNMI een dag van te voren een weeralarm wordt afgegeven, beslist u in principe zelf of u uw zoon of dochter naar school laat gaan. Als u besluit uw kind niet te laten gaan, dient u dit telefonisch aan ons door te geven en zelf de noodzakelijke maatregelen te treffen voor het vervoer.
Een aantal gemeentes heeft ouders geïnformeerd wanneer zij het schoolvervoer wel en niet door laten gaan bij een weeralarm. Bij een weeralarm op de dag zelf neemt de regioleiding een besluit hoe we hiermee omgaan.

Praktisch

:

Help (nieuw venster)