Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Kroonpad
  Citroenvlinder 51
  7323 RC Apeldoorn
  T 055 – 534 51 00
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Financieel

Ouderbijdrage 

Per jaar wordt aan ouders een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd van 
€25,- voor het uitvoeren van bijzondere activiteiten, zoals excursies en vieringen. U ontvangt hiervoor aan het begin van het jaar een acceptgiro.
 
De gelden worden beheerd door de ouderraad en de besteding van de gelden wordt jaarlijks verantwoord in de groepsouderavond.
 
U bent niet verplicht om een bijdrage te betalen. Wanneer u hiervan afziet, zal dat op geen enkele wijze consequenties hebben voor uw kind.

Praktisch

:

Help (nieuw venster)