Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Kroonpad
  Citroenvlinder 51
  7323 RC Apeldoorn
  T 055 – 534 51 00
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

vakanties & vrije dagen

Aan het begin van het nieuwe schooljaar reiken we de jaarplanning uit. Naast vakanties, staan hierop de extra vrije dagen en studiedagen vermeld.

Jaarplanning 2018-2019
 
 
Studiedag leerroute 1 t/m 6            26 september
Studiedag leerroute 1 t/m 2            8 oktober
 
 

 

Studiedag leerroute 3 t/m 6            11 oktober
Herfstvakantie                               20 t/m 28 oktober
Studiedag leerroute 1 t/m 6            8 november
 
 

 
Kerstvakantie                                 22 december t/m 6 januari
 
 
Studiedag leerroute 1 t/m 6            14 januari 
Studiedag leerroute 3 t/m 6            4 februari  
Studiedag leerroute 1 t/m 2            5 februari                 
 
Voorjaarsvakantie                          23 t/m 3 maart
 
 
Studiedag leerroute 1 t/m 6            2 april
 
Goede vrijdag                                19 april
Meivakantie                                   20 april t/m 5 mei
 
Studiedag leerroute 1 t/m 6            17 mei
Hemelvaart                                    30 en 31 mei
Studiedag leerroute 1 t/m 2            6 juni


Pinksteren                                      10 juni
Studiedag leerroute 3 t/m 6            11 juni​
Zomervakantie                               20 juli t/m 2 september
 
Leerroute klassen
Studiedagen leerroute 1 t/m 2 
(Ilona/Rolinde, Irene/Joke, Aniek/Pascalle, Jetty/Irene, Esther, Silvia, Wendy)
Studiedagen leerroute 3 t/m 6                                                
(Katja/Wendy, Myrna/Linda, Clarissa/Linda, Yvette/Monique, Marieke/Ellen, Marijke/Wilma, Anneke/Yvette)    

Studiedagen

Het is noodzakelijk dat medewerkers van school regelmatig bijscholen. De data van de studiedagen staan in de jaarplanning. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij.  Daarnaast kan het voorkomen dat een aantal leraren en/of klassenassistenten een cursus bezoekt die niet in het jaarschema staat. In dat geval zorgt school voor vervanging.

Bijzonder verlof

Alleen in uitzonderingsgevallen kan een kind bijzonder verlof krijgen. Dit geldt voor:
 • familieomstandigheden; 
 • vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging; 
 • vakantie: wanneer het kind vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. De ouders moeten in dat geval een schriftelijke verklaring van de werkgever overleggen.
In alle gevallen dient u minimaal één week vóór het verzuim een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de directeur van de school. (het aanvraag formulier staat hiernaast in de rode balk vermeld).
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
​​

Praktisch

:

Help (nieuw venster)