Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Kroonpad
  Citroenvlinder 51
  7323 RC Apeldoorn
  T 055 – 534 51 00
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

leren lezen op het kroonpad

 • Lezen is erg belangrijk in onze maatschappij.

​Denk aan het lezen van (verkeers) borden, het lezen van een recept, een gebruiksaanwijzing of een menukaart.
Vandaar dat we op het Kroonpad goed nadenken hoe we kinderen aan het lezen kunnen krijgen. Hieronder geven we een beschrijving van de meest gebruikte methoden op het Kroonpad.

Veilig Stap voor Stap:
Veilig Stap voor Stap is een methode die op veel scholen in Nederland gebruikt wordt om leerlingen te leren lezen. Het is gebaseerd op de methode Veilig leren Lezen, maar de werkvormen en de werkbladen zijn aangepast, zodat de leerlingen kleinere stapjes kunnen maken.
Hoe het werkt
Met Veilig Stap voor Stap leren leerlingen steeds één nieuwe letter in combinatie met eerder geleerde letters. Door deze aanpak komen ze sneller tot het vlot lezen van woorden, zinnetjes en korte teksten.
Steeds wordt één nieuwe letter aangeboden. Hiermee oefenen de leerlingen in wisselende combinaties met letters die ze al kennen. Ze blijven de nieuwe letter herhalen in woorden en zinnen. Het resultaat? Een zeer sterke teken-klankkoppeling.
 
Automatiseren
Bij de methode hoort een computerprogramma. Dit oefent op een speelse manier:
1.    Nieuwe letter alzijdig verkennen
2.    Nieuwe letter meteen in steeds wisselende combinaties met bekende letters oefenen. Herhalen in woorden en zinnen.
3.    Bekende letters blijvend herhalen in woorden zonder overlap én zinnen.
4.    Nieuwe woorden oefenen met bekende woorddelen om optimaal te automatiseren
5.    Toepassen van geautomatiseerde leesvaardigheid door vloeiend lezen van teksten.
 
Verkennen van de letter
Leerlingen verkennen de letters vanuit verschillende invalshoeken: voelen, luisteren, kijken, schrijven en ordenen. Heel belangrijk is dat we ook de klankgebaren gebruiken. Bij het aanbieden van een nieuwe letter maak je gebruik van het indelen in vier letterfamilies in: korte klinkers, lange klinkers, tweetekenklinkers en medeklinkers.
 
Lezen moet je doen:
Met “Lezen moet je doen” leer je lezen door eerst te werken met Picto’s.
We hebben al veel ervaring met deze methode op het Kroonpad. Het kenmerk is vooral dat je plaatjes aan een woord koppelt en dat het leren schrijven wordt uitgesteld. Daardoor wordt het leren lezen een stuk eenvoudiger.
Ook wordt veel aandacht besteed aan het motorisch verband tussen letters en klanken door klankgebaren. Door gebruik te maken van beeldschrift (picto’s) als opstart tot het lezen van letterschrift leren de kinderen veel leesvoorwaarden zoals van boven naar beneden en van links naar rechts lezen, dat een zin bestaat uit woorden en dat woorden bestaan uit klanken. Er wordt een relatie gelegd tussen wat je hoort (de klank), wat je zegt (articulatie) en wat je ziet ( de letter). Het gebaar verbindt deze drie elementen op een natuurlijke manier. Het leuke is dat  je in het gebaar het letterteken herkent.
Kijken en kiezen:
Bij de methode hoort een computerprogramma, dit leert de kinderen op een speelse manier het aangeleerde te oefenen.
Pictoschrijver:
Er is zelfs een speciaal programma, waarmee de kinderen zelf een “briefje” kunnen maken met behulp van picto’s. Hier is vaak wel de hulp van een volwassene bij nodig, omdat een kind wel letters moet kennen om de picto’s t kunnen zoeken. Maar… een door een volwassene (opa of oma) gemaakt briefje, kan het kind dan wel lezen!!!!
Heel leuk is ook het maken van recepten met Pictoschrijver.
 
Leespraat:
Als de spraakontwikkeling achter loopt en er een achterstand is in taalbegrip, kiezen we soms ook voor de methode Leespraat.
In plaats van het leren lezen via het spellen van woorden, zoals gebruikelijk in groep 3 van de basisschool, leren kinderen direct de hele woorden herkennen. Ze zien het in eerste instantie net zoals ze een plaatje herkennen. Je neemt hiervoor woorden uit de belevingswereld van het kind.
 Als een kind circa 50 woorden kent kan het al een eigen gemaakt boekje lezen. Vanaf dat punt kan stapsgewijs naar een meer analytische benadering toe gewerkt worden.
 Het kind leert beginletters herkennen en ziet overeenkomsten tussen lettergrepen en andere woorddelen. Op deze manier leert het geleidelijk aan ook nieuwe woorden lezen.
 
Doorgaan
Kinderen die dat aankunnen gaan na het werken met “Lezen moet je doen” of na “Leespraat” verder werken met “Veilig Stap voor Stap”.
Kinderen die niet kunnen spreken kunnen op het Kroonpad leren lezen met de methode
“Lezen in je hoofd”. Deze methode wordt aangeboden in combinatie met de “Adremogroep” en vraag intensieve en individuele begeleiding.
 
Willen jullie meer informatie over het leren lezen van je kind?
Vraag daar dan naar bij de klasseleiding of vraag gerust extra informatie aan Karlijn van der Zwart (logopediste) of Ine Israel (intern begeleider).

nieuws

:

Help (nieuw venster)