Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Kroonpad
  Citroenvlinder 51
  7323 RC Apeldoorn
  T 055 – 534 51 00
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

passend onderwijs

 • In augustus 2014 is passend onderwijs na vele jaren van voorbereiding ingevoerd.
Een spannend moment.  Ook voor Het Kroonpad. Wat gaat passend onderwijs in de praktijk voor ons betekenen. Nu, na 1 ½ jaar blijkt dat ons bestaansrecht nog steeds overeind staat: ouders en samenwerkingsverbanden hechten belang aan een school waar ook revalidatie wordt geboden en waar de mogelijkheid voor meer individuele aandacht aanwezig is. Onderwijs op maat. En wij zijn er trots op, dat wij dit onderwijs mogen bieden. En ook de kwaliteit bieden die van ons verwacht mag worden. Zo blijkt uit het externe lectoraat onderzoek in het najaar van 2015 en de audit die vanuit het samenwerkingsverband Apeldoorn in het voorjaar van 2015 is uitgevoerd. Beide onderzoeken zijn in de nieuwsbrieven toegelicht.
Een gevolg van passend onderwijs is, dat de scholen in een samenwerkingsverband meer zijn gaan samenwerken. Wat kunnen wij voor elkaar betekenen. Een goede ontwikkeling. De samenwerking van Het Kroonpad met de scholen in het Kristal verloopt goed. Geen ingewikkelde overeenkomsten, maar arrangementen waarbij het kind centraal staat.
Afgelopen jaar is er meer duidelijkheid gekomen over de EMB (ernstig meervoudig beperkt) doelgroep. Deze kinderen horen thuis in het onderwijs of hebben recht op een vorm van onderwijs binnen de zorg. Vanuit het onderwijs zijn de financiële middelen helder geworden. Vanuit de zorg helaas nog steeds niet, maar we verwachten dat er in 2016 duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden. Wij zullen er alles aan doen om onze kwaliteit blijven te verbeteren. En zoeken de samenwerking met ouders en partners hier in.
 
Frank Spiegelenberg

Column

:

Help (nieuw venster)