Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Kroonpad
  Citroenvlinder 51
  7323 RC Apeldoorn
  T 055 – 534 51 00
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Transitiegesprekken

 • Sinds een aantal jaren verzorgen wij ook Voortgezet Speciaal Onderwijs op Het Kroonpad. Dit bieden wij aan leerlingen van leerroute 1, 2 en 3.
Reden hiervoor is dat we graag willen dat onze leerlingen zo dicht nabij huis hun schoolloopbaan kunnen voortzetten. Dit bleek een schot in de roos te zijn.
Inmiddels zitten er 24 leerlingen in het VSO. Het VSO hebben we opgebouwd vanuit een samengesteld recept. Uiteraard de richtlijnen waaraan je moet voldoen om een VSO te zijn, gekoppeld met veel enthousiasme voor de doelgroep en ook veel pionieren op wat deze kinderen nodig hebben.
Na het VSO komt er de tijd geen-Kroonpad. Dit schooljaar hebben we voor het eerst een schoolverlater die het VSO heeft afgerond. Maar wat is er na het VSO? Aangezien onze leerlingen niet allemaal uit Apeldoorn komen, is dit ook pionieren….waar woont de leerling als hij/zij 20 jaar is?
Woont hij/zij thuis? Of buitenhuis? Hoe ga ik hier naar op zoek? Wat voor soort dagbesteding past bij hem/haar? Allemaal vragen die voor ouders en de leerlingen relevant zijn om de toekomst verder vorm te geven.
We hebben hiervoor de transitiegesprekken ingericht. Op de leeftijd van 14, 16 en 18 jaar voeren we deze gesprekken met de ouders. Centraal hierbij staan bovenstaande vragen. Dit blijken in praktijk hele mooie (soms ook emotionele) gesprekken. De ene ouder wil dat de leerling zo lang mogelijk thuis blijft wonen. De ander wil dit niet en zoekt een goede plek waar wonen/werken tezamen wordt aangeboden. Weer iemand wil de beste plek, afstand speelt geen rol. De ander juist dichtbij huis om veel op bezoek te kunnen gaan. 
 
Allemaal afwegingen die goed zijn…de ouder kent zijn/haar kind het beste en heeft ook met meer factoren rekening te houden. Persoonlijke afwegingen….een heel proces.
Als professional verplaats je je in de ouder. Je kunt je het niet voorstellen omdat je in een andere positie zit, je bent geen ouder van een kind met een beperking, maar je kunt wel zo goed mogelijk met elkaar hierover in gesprek gaan.
Daarna volgt het zogenaamde exitgesprek….tijd om elkaar los te laten….Na zoveel tijd intensief met elkaar door te hebben gebracht geen makkelijke opgave. Maar als bovenstaande goed is verlopen en er een goede vervolgplek is, wel een natuurlijke volgende stap.
 
Silvette Nijkamp

Column

:

Help (nieuw venster)